Handel sieci i dyskonty

KANAŁ NOWOCZESNY

Kierownik ds. Koordynacji
Zamówień i Rozwoju Sprzedaży
Barbara Cimaszewska
tel.: +48 668 047 380
b.cimaszewska@polmlek.nazwa.pl

Specjalista ds. Kluczowych Klientów
Ewa Predel
tel.: +48 728 460 970
e.predel@polmlek.nazwa.pl

Kierownik ds. Kluczowych Klientów
Jacek Rudnicki
tel.: +48 600 304 928
jacek.rudnicki@grupapolmlek.com